РЗОК Добрич: Съобщение

5721

Във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната и писмо на Министъра на здравеопазването № 16-00-49/17.03.2020г., в РЗОК Добрич има достатъчен брой телефонни линии за извършване на консултации и отговори на въпроси на граждани, включително по здравословни проблеми, жалби, оплаквания, административни процедури и др.

Всички жители на област Добрич в рамките на работния ден от 9.00 часа до 17.30 часа могат да получат информация на следните телефони в РЗОК Добрич:

  • 058/ 654 500 – всякакви въпроси и информация
  • 058/ 654 540; 058/ 654 541 – за въпроси, свързвани с обслужване в аптеки
  • 058/ 654 520; 058/ 654 521 – за въпроси, свързани с извънболнична помощ
  • 058/ 654 531; 058/654 534 – за въпроси, свързани с болнична помощ
  • 058/ 654 551; 058/654 550 – денонощно, охрана
  • 058/654 555 – факс
  • e-mail – dobrich@nhif.bg

19.03.2020г.

Добрич

loading...