Въввръзка с изпълнението на Заповед РД-01-856/19.10.2021 год. Ви предоставям данни за достигнатата към 22.10.2021 год. 14-дневна заболяемост от Ковид-19 по общини в област Добрич:

  • Община Каварна: 1081,80 %000
  • Община Шабла: 899,20 %000
  • Община Добрич: 622,70 %000
  • Община Балчик: 514,10 %000
  • Община Генерал Тошево: 461,90 %000
  • Община Добричка: 301,00 %000
  • Община Тервел: 251,70 %000
  • Община Крушари: 53,40 %000

Информация за заболяемостта по общинище Ви предоставяме ежедневно до 12,00 часа, с огледосигуряване на възможност да организиратеучебнияпроцес по общинисъобразнодостигнататазаболяемост от Ковид-19.

 

loading...