Община Балчик кандидатства с три обекта по проект “Красива България” на Министерството на труда и социалната политика. Всеки един от тях е с бюджет от по 400 хиляди лева, като собственото финансиране е между 55 и 70 процента.

Идеята на местната администрация е да се получи съфинансиране на строителството на спортна зала в новоизграждащия се спортен комплекс, разположен на юг от ж.к. “Балик”.Вторият проект е свързан с реализирането на физкултурен салон в ЦДГ “Чайка”. В момента условията в залата, където спортуват децата, са лоши и не предполагат нормални учебни занятия. Подобренията предвиждат подмяна на настилките, осигуряване на повече светлина и други конструктивни промени.
Доизграждане на Център за настаняване от семеен тип за стари хора е третият проект, с който се кандидатства за съфинансиране по “Красива България”. Обектът е разположен във вилна зона в.з. “Сборно място” и е с обща площ 2185 квадратни метра. В изградената вече на груб строеж сграда с площ 363 м2 се предвижда да се обособят лекарски кабинет, помещения за администрация, трапезария и кухня. В средата на първия етаж ще се оформи т.нар. дневно пространство за обитателите. На втори и трети етаж са предвидени стаи за почивка, всяка от които с тераса и санитарен възел. На третия етаж е проектирана втора дневна за тихи игри и литературни занимания. Помислено е за всеки от етажите да има камериерски офиси. В завършената сграда по проекта ще се предоставя социална услуга “Център за настаняване от семеен тип за стари хора” с капацитет 15 места.
При одобрение от страна на Министерство на труда и социалната политика, се очаква строителните и ремонтни дейности да започнат веднага, като срокът за изпълнение е краят на настоящата година, съобщи кореспондентът на Радио Варна Албена Иванова.

 

loading...