Разходите на домакинствата у нас растат по-бързо от приходите в края на 2017 г.

0
942

 

Ръстът на разходите на домакинствата у нас изпреварва повишението на доходите и през последното тримесечие на 2017 г., след като тенденцията се наложи от средата на миналата година.

За периода октомври-декември с най-висок относителен дял продължават да са доходите от работна заплата (53,9%), следвани от доходите от пенсии (26,2%), доходите от самостоятелна заетост (7%) и тези от социални обезщетения и помощи (3,4%).

Най-голям дял от разходите на домакинствата продължават да са тези за храна (31%), следвани от разходите за жилище (18,8%), данъци и социални осигуровки (12,2%) и транспорт и съобщения (10,5%).

В сравнение с година по-рано най-силно нарастват разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) – от 219 на 257 лв. (със 17,3%). На следващо място са разходите за храна и безалкохолни напитки, които се повишават от 376 на 424 лв. (с 12,5%).

Сериозен е ръстът и при разходите за здравеопазване, които се увеличават от 67 на 74 лв. (с 10,8%), както и при разходите за транспорт и съобщения, които нарастват от 129 на 143 лв. (с 10,5%).

За последното тримесечие на миналата година се повишават и разходите за алкохолни напитки и цигари – от 55 на 59 лв. (с 6,8%), както и за облекло и обувки – от 54 на 57 лв. (с 4,1%).

Намаляват единствено разходите за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 48 на 47 лв. (с 1,6%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2017 г. се променя спрямо същото тримесечие на 2016 г. Увеличение се регистрира в потреблението на хляб, месо, месни произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца. Намалява консумацията на сирене и картофи. Без промяна е потреблението на прясно мляко, зрял фасул и олио. /INVESTOR