Пролетен крос “Хан Тервел”

0
1078

През април на градския стадион в Тервел се проведе традиционният пролетен крос „Хан Тервел“, организиран от Община Тервел, отдел „Просвета“, ЦПЛР „Малкият принц“, МКБППМН и САК „Атлетик“.

С поздрав към участниците и пожелание за успешно представяне, бе дадено началото на кроса. Г-жа Виолета Димитрова – директор на ЦПЛР „Малкият принц“, умело организираше лекоатлетите в предстартовата треска. Участие взеха ученици от училищата в Тервел, Безмер, Нова Камена и Зърнево.

Според регламента в състезанието, бяха сформирани пет възрастови групи, разделени на момичета и момчета, които бягаха 300, 400, 600 и 800 метра.
Победители в съответните групи станаха следните участници:
При родените 2005/2006 г. момичета – 300 м
I място: Анифе Евгениева Иванова – ОУ с.Безмер
II място: Ипек Нурхан Неждет – СУ гр.Тервел
III място: Гюнюл Гюнайдън Назиф – ОУ с.Нова Камена

При родените 2005/2006 г. момчета – 400 м
I място: Сейчан Катев Тодоров– ОУ с.Безмер
II място: Рейхан Ридван Мустафа – ОУ с. Безмер
III място: Никола Ганчев Попов – СУ гр.Тервел

При родените 2003/2004 г. момичета – 400 м
I място: Станислава Василева Колева – СУ гр. Тервел
II място: Хюсне Василева Михайлова – СУ гр. Тервел
III място: Айрие Сюлейман Апти – СУ гр. Тервел

При родените 2003/2004 г. момчета – 600 м
I място: Валери Митков Димитров– СУ гр.Тервел
II място: Алиибрям Сезгин Реджеб  –  ПГТО
III място: Иван Йорданов Иванов – СУ гр. Тервел

При родените 2002 г. момичета – 400 м
I място: Петя Христова Калинова – ПГТО гр. Тервел
II място: Гюлсевер Нихат Осман – ПГТО гр.Тервел

При родените 2002 г. момчета – 800 м
I място: Венелин Николаев Стоянов– ПГТО гр.Тервел
II място: Стоян Красимиров Колев  –  ПГТО гр. Тервел
III място: Синан Неджми Шукри – ОУ с.Нова Камена

При родените 2001г. девойки мл.възраст – 400 м
I място: Айше Сали Шабан – ОУ с.Зърнево
II място: Набурчин Гюнай Феим – ПГТО гр.Тервел
III място: Асие Мехмед Керим – ОУ с.Зърнево

При родените 2001 г. юноши мл.възраст – 800 м
I място: Аркан Ефраимов Назифов  – ПГТО гр. Тервел
II място: Юсеин Самет Юсеин – ПГТО гр.Тервел
III място: Симеон Аметов Романов – ПГТО гр. Тервел

При родените 1999/2000 г. девойки ст.възраст – 400 м
I място: Серен Джанси Рафи – ОУ с.Зърнево
II място: Фатмегюл Шабан Алиосман – ОУ с.Зърнево
III място: Айше Ерол Адил – ОУ с.Зърнево

При родените 2001 г. юноши ст.възраст – 800 м
I място: Дарин Денев Георгиев  – ПГТО гр. Тервел
II място: Адем Ерджан Шаиб – ПГТО гр.Тервел
III място: Апостол Павлинов Костадинов – ПГТО гр. Тервел

Всички участници в кроса получиха тениска с логото на турнира и Община Тервел. Класиралите се на първо, второ и трето място бяха наградени с медали.