Проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“

0
118

Регионална библиотека „Дора Габе“ е сред одобрените културни институти по Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти 2022 на Национален фонд „Култура“ с проект „Библиотеката – нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог“, с общ бюджет на проекта – 23 676. 20 лв. Предоставените средства от Национален фонд „Култура“ са в размер на 18 361. 00 лв., собствено участие – 5 315, 20 лв. Срок на изпълнение – до 31.12.2023 г.

Основните дейности, които ще се реализират в рамките на проекта: Придобиване и внедряване на автоматизиран Модул за аналитично описание на статии; Редизайн на съществуващия уеб сайт; Придобиване на обзавеждане и техника за адаптиране на библиотечно културно пространство.

Проектът предвижда адаптация към дигитална среда чрез внедряване на автоматизиран модул за аналитично описание, предназначен за създаване и поддържане на база данни от аналитични описания на статии. Липсата на такъв модул в досегашната дейност на библиотеката затруднява, както библиотечната работа, така и обслужването на позвателите, разкриването на богатия краеведски фонд и представянето му в интернет пространството. Непрекъснатото развитие на информационните технологии налагат редизайн на библиотечния уеб сайт, за да отговори адекватно на нуждите на потребителите от всяка точка на света и от всякакъв вид устройство. Чрез адаптиране на общи пространства със закупуването на мобилни мебели, ще се задържат съществуващите и привлекат нови публики, за да се отговори на все по-високите изисквания за по-уютна и предразполагаща културна среда. Придобиването на интерактивен дисплей ще бъде подходящ за представяне на културен продукт, за прожекции, презентации, озвучаване, провеждане на краеведски прояви, открити уроци, информационни дни, семинари и обучения.

Проектът ще надгради уменията на библиотечните специалисти в използването на новите технологии и ще утвърди мястото на библиотеката като модерен, съвременен център за опазване и съхраняване на културно-историческото наследство на добруджанския край.