Продължава пререгистрацията на земеделски стопани

0
1043

Кампанията по пререгистрацията на земеделските стопани за 2017-2018г.  завършва на 28 февруари 2018 г. Фермерите или упълномощени от тях лица е необходимо да представят актуална информация за дейността си, чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) задължително трябва да извършат своята пререгистрация за новата стопанска година до края на месец февруари, пише Фермер.бг. Регистрация на нови земеделски стопани ще се извършва през цялата стопанска година.
Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие“ лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път.