На фейсбук страницата си Община Добрич съобщава, че заедно с Управляващия орган са сключили допълнително споразумение за продължаване на дейностите по проект „Подкрепа в дома“.

Процедурата директно предоставя безвъзмездна финансова помощ„Патронажна гриза за възрастни хора и лица с увреждане – Компонент 4“

Общата стойност на бюджета е в размер на 173 597 лв., от които финансиране от Европейския социален фонд в размер на 147 558 лв. и национално финансиране 26 039 лв.

Основните дейности по проекта са предоставяне на интегрирани почасови здравно-социални услуги. Всеки потребител ще има право на 2 часа здравно-социални услуги на ден. От тях могат да се възползват 158 потребители.

Дейностите по процедурата са насочени изцяло към:

1.Лица в надтрудоспособна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;

  1. Хора с увреждания и техните семейства;

3.Пълнолетни лица, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови здравни и социални услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението.

Срокът на изпълнение на проекта е шест месеца, считано от 2.01.2021 г.

Основната цел е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората от целевите групи.

 

loading...