Програма за екологично развитие разработва „Албена”

0
1125

Новост, която разработва екипът на „Албена” АД, програмата за екологично развитие, съобщи търговският директор Маргита Тодорова. Програмата включва бизнесмодел, безотпадъчни технологии, намаляне на използването на енергийните ресурси. Тя ще намери своя пълен вид в края на октомври. След това ще бъде популяразирана. Част от увеличението на цената се дължи именно на т.нар. екопринос на всеки един клиент, прекарващ своята почивка в Албена.
Албена / Albena Снимка: Йоанна ДуковаАлбена / Albena Снимка: Йоанна ДуковаАлбна / AlbenaAlbena/Албена 
Молитва за обич
Снимка: Светослав Петков

Предстои тази програма да придобие пълен завършек. Тук говорим за свързване на горна и долна зона с фуникуляр, за безотпадъчни технологии и преработка на отпадъците в ресторантите, въвеждане на електрически транспорт.
Програмата ще има краткосрочни и дългосрочни параметри. Предвижда се началото да бъде поставено през следващата година.
Фуникулярът е лифтово подемно съоръжение или лифт на релси, използван за стръмни местности. Такива съоръжения има из цяла Европа. У нас също имаме подобно съоръжение и то се намира във Велико Търново. Пуснато е в движение преди две години и качва желаещите до Трапезица. НДТ