• Участват структури на МВР, ДАНС, НАП, Агенция „Митници“ и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; до момента са проверени 19 обекта на територията на областите Варна, Бургас, София, Пловдив, Враца и Добрич

На 28 и 29 октомври Междуведомственият координационен център на ГДБОП организира и ръководи извършването на широкообхватен контрол на обекти за съхранение и разпространение на горива, разположени на територията на областите Варна, Бургас, София, Пловдив, Враца и Добрич.

Специализираните проверки са насочени към противодействие на данъчни и митнически нарушения и престъпления, незаконно разпространение на горива, извършвано чрез манипулиране на софтуера на фискалните устройства на бензиностанциите, както и недопускане реализирането на пазара на автомобилни горива, които не съответстват на утвърдените стандарти. Действията са предприети по инициатива на ДАНС след установено рисково поведение на търговски дружества.

До момента от структури на МВР, ДАНС, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“ и  Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е осъществен контрол на 19 обекта. Установени са нарушения на Закона за измерванията, на данъчното законодателство и на изискванията за пожарна безопасност. Взети са проби от разпространяваните енергийни продукти, които предстои да бъдат подложени на лабораторно изпитване. Контролните действия на екипите продължават и утре, като ще обхванат областите Бургас и Добрич.

https://mvr.bg/