Протоколът с резултатите е публикуван на интернет страницата на Областна администрация

Комисия, назначена със заповед на областния управител Красимир Кирилов приключи своята работа и излезе с протокол, в който са посочени резултатите на кандидатите за позиция „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“. На първо място с най-много събрани точки от двата тура на конкурса – решаване на тест и интервю, е класирана Златина Симеонова Монева.

Документи за участие в конкурса бяха подадени от 9 души. На определената дата за първи тур – решаване на тест, се явиха 7 кандидати за позицията. Всички те издържаха теста и се явиха на втори кръг – интервю. След неговото провеждане комисията класира кандидати. Протоколът с резултатите на първите три места е публикуван на интернет страницата на Областна администрация Добрич на адрес: http://www.dobrich.government.bg/news.php?id=3357

 

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国保加利
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...