ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ „ЗАЩО СЕМЕЙСТВОТО Е ВАЖНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ?“

0
1226

 

За втора поредна година Младежки център – Добрич и фондация „Лумос“, България организираха областен конкурс за есе на тема : „Защо семейството е важно за всяко дете?“
От младите автори се очакваше да споделят своето виждане за важността на семейството, за ролята му в израстването на детето, за това как децата усещат света и своето  място в него през призмата на семейството. В конкурса се включиха деца и младежи от градовете Добрич,
Шабла, Каварна, Тервел и Община Добричка. Творбите им бяха оценявани от жури с
председател – Сашо Серафимов – председател на Дружеството на писателите в Добрич, и членове:
Петранка Божкова – филолог, поет, член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти; Мария Методиева – филолог, председател на Фондация „Св. Николай Чудотворец“; Снежана Ванкова – социален педагог, ръководител деинституционализация на Фондация „Лумос“ – гр.Добрич. След сериозно обсъждане на произведенията, бяха отличени 16 есета. Ето кои са децата и младежите, които ще получат награди за своето вдъхновение на тема
„Защо семейството е важно за всяко дете?“:

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

Виктор Христов Лазаров, 11 г., гр.Добрич, СУ “П.Р.Славейков“. 

ВТОРА НАГРАДА

Диляна Веселинова Тонева, 13 г., гр.Каварна, ОУ „Й.Йовков“. 

ТРЕТА НАГРАДА

Йоана Петкова Кръстева, 13 г., гр.Каварна, ОУ „Й.Йовков“.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

Петър Николов Трифонов,13 г.,гр.Добрич, СУ„Св.Кл.Охридски“

Велизар Трифонов Енчев, 12 г., ОДК гр. Шабла.

Арзу Амди Сюлейман, 14 г., гр.Добрич, ЕГ “Гео Милев“.

Митко Мариянов Георгиев, 14 г., с.Овчарово, Община Добричка

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ПЪРВА НАГРАДА

Кристияна Недкова Петрова,18 г., гр.Добрич, СУ „Л.Каравелов“. 

ВТОРА НАГРАДА

Тодор Кирилов Тодоров, 18 г., гр.Добрич, ЕГ „Гео Милев“.

ТРЕТА НАГРАДА

Марина Николаева Иванова, 16 г., гр.Тервел, СУ „ Й.Йовков“.

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

Деница Георгиева Бориславова, 16 г., гр.Добрич, ЕГ „Гео Милев“.

Ростислав Кирилов Кирилов, 16 г., гр.Добрич, ПМГ “Иван Вазов“.

Лидия Христова Лазарова, 15 г., гр.Добрич, ЧПГТП “Р.Цончев“.

Александър Пламенов Петров, 16 г., гр.Добрич, ЕГ “Гео Милев“.

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ОРИГИНАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ТЕМАТА

Мария Христова Боева, 14 г., гр.Добрич, ЕГ „ Гео Милев“.

Петя Диянова Жекова, 17 г., гр.Добрич, ФСГ „Васил Левски“.

Наградите ще бъдат връчени на 19 декември от 10:30 часа във фоайето на Младежки център – Добрич.