Приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, Ширин Касаб в Шабла

0
178

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
гр.София 1125, бул.“Драган Цанков“ 35
тел.: 02/ 807 30 30, факс: 02/ 870 84 48
e-mail: kzd@kzd.bg

ПРИЕМНА
на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, Ширин Касаб в Шабла
На 08.11.2022 г. (вторник) от  10.30 до 12.00 часа в Поликлиниката на 2 ет., ст.1 – кабинет на здравния медиатор

Комисията за защита от дискриминация е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните
възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.
Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.

Координати на регионалното представителство на КЗД в Добрич:
пл. „Свобода“ № 5, ет.8, стая 801/802, 803;
Тел: 058/620 636; GSM: 0895/507 340; e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg
Ширин Касаб – Регионален представител