ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

0
797

Стартира процедура за кандидатстване за работни места в публичната администрация по Програма „Старт на кариерата”. Инициативата предоставя възможност на младежи с висше образование да работят 9 месеца през 2017 г. и да натрупат трудов стаж и професионален опит по придобитата специалност, съобщават от Бюрото по труда.

До 18 ноември 2016 г. включително в бюрата по труда се приемат документи на младежи на възраст до 29 години, ненавършени до 18.11.2016 г. включително, с висше образование и без трудов стаж по специалността, които желаят да започнат работа в централни ведомства, областни и общински администрации. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по Програмата. Желаещите могат да подават документи, в бюрото по труда, в което са регистрирани като безработни или заети лица. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на Интернет страницата на Агенцията по заетостта: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда. НДТ