ПРЕДУПРЕДИТЕЛНАТА СТАЧКА НА МАДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ВЛИЗА В СЪДА НА 9 НОЕМВРИ

0
196

ЗА 10 НОЕМВРИ Е НАСРОЧЕНА ЕФЕКТИВНАТА ИМ СТАЧКА В БОЛНИЦАТА

Ефективните стачни действия на медицинските специалисти в МБАЛ Добрич за достойно заплащане на труда им е насрочена за 10 ноември. Стачкуващите ще бъдат на работните си места, но няма да работят. Според решението на Арбитражната комисия, по време на ефективните стачни действия в болницата ще работи само спешна и неотложна медицинска сестра. Работодателят е длъжен да обезпечи с персонал звената, където има стачкуващи и те да бъдат заменени от колеги, които не стачкуват, посочи Мая Илиева, председател на Синдиката на българските медицински специалисти.Работодателят на основание чл. 21 от ЗУКТС няма право да назначава нови кадри в болницата, нито да приема такива от други съседни здравни заведения. Всички пациенти, които са на лечение в болницата, ще получат грижи в пълен обем до тяхното изписване.Работодателят може да използва на 100% легловия си фонд, но той може да бъде зает само от пациенти, дошли по спешност или нуждаещи се от неотложна медицинска помощ.

От 14 октомври медицинските специалисти започнаха ефективна предупредителна ефективна стачка, като всеки ден, в продължение на 1 час излизаха на протест пред сградата на болницата. Тези им действия се оспорват от ръководството на болницата и на всички 136 медицински специалисти, които са участвали в предупредителните стачни действия, им е връчена призовка на основание чл.17 от ЗУКТС, като работодателят оспорва законността на стачката. Делото предстои да се гледа на 9 ноември в Добрич. НДТ