От 11.00 часа в зала „Европа“ в Областна администрация ще бъде представена Междинна оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в областта, обхващаща периода 2016-2020 г. Покани да присъстват на събитието са отправени до представители на институции и организации, предоставящи социални услуги, както и до всички, които имат интерес.

Областният съвет за развитие на област Добрич утвърди настоящата стратегия в началото на 2016 г. Предвидено е провеждането на междинна оценка в края на третата година от външен екип експерти. Оценката бе извършена и ще бъде представена от екип на фондация „Лумос“ – клон България, с който Областна администрация Добрич има Меморандум за разбирателство.

Заключенията и препоръките от междинната оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъдат използвани при планирането на следващия период от изпълнение на Стратегията.

Източник: www.dariknews.bg

loading...