ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОКРЪЖНИЯ СЪД В ХАЙДЕЛБЕРГ ПОСЕТИ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД

0
778

В рамките на програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в Административен съд – Добрич на посещение бе председателят на Окръжния съд в Хайделберг, Германия –Франк Бреде. Той бе посрещнат от председателя на съда – съдия Красимира Иванова, която му показа модерните и удобни работни помещения на сградата на съда, в която той се помещава от тази година.

Гостът се запозна със служителите и съдиите, като получи възможност да види деловодната програма и електронните досиета на делата, начин на оформяне на съдебните протоколи и съобщения. К. Иванова сподели с госта процедурата за избор на председатели, подготовката на предстоящото тестово електронно дистанционно гласуване за членове на ВСС.

В рамките на посещението бяха поканени за среща с магистрата от провинция Баден-Вюртемберг ученици от 12 клас на ЕГ “Гео Милев” Добрич, които развълнувано обсъдиха с него обстановката в Европа, социалната система и възможностите за обучение в Германия, отношението си към правото като специалност и идеите си за развитие. Д-р Бреде бе запознат с възникването на административните съдилища в България, бързината и точността на процеса в същите, сроковете на насрочване на делата и изготвяне на решенията. Той постави много въпроси, свързани с организацията и конституирането на ВСС, взаимодействието между съдебната власт, медиите и обществото. От своя страна съдиите от Административен съд – Добрич зададоха своите въпроси относно преодоляването на противоречива практика в немските съдилища. Гостът изрази своето възхищение от демократичността в управлението на българската съдебна система, от възможността за наблюдаване в реално време на заседанията на ВСС, като заяви, че според него съдът в България работи при много по – голяма прозрачност в сравнение с Германия.
Визитата приключи с посещение на Стария град, разказ за неговата история и запознаване с археологическата сбирка в него. НДТ