ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКОТО БЮРО “ЗЕЛЕНА КАРТА” ПОДАДЕ ОСТАВКА

0
1345

 

 

Председателят на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) Орлин Пенев подаде оставка, става ясно от сайта на бюрото.

Вчера пък се разбра, че структурата е поставена под неформално наблюдение от Съвета на бюрата, считано от март тази година, с искане за осигуряване на банкова гаранция от 4 млн. евро в тяхна полза, която своевременно е издадена.

„С писмо от 10.12.2018 г. Съветът на бюрата постави формални изисквания за разширение на наблюдението, отнасящи се до предоставяне на презастрахователна програма на НББАЗ, и ежемесечни справки за финансовото състояние на НББАЗ, които изисквания определят процедурата по наблюдение, осъществявана от Съвета на бюрата“, става ясно още от съобщението.

Основна функция на бюро “Зелена карта” е да изплаща обезщетения при катастрофи в чужбина, причинени от незастраховани български автомобили и да съдейства за изплащането в срок на компенсациите от страна на българските застрахователи при ПТП зад граница.

Според офциалното съобщение на сайта Орлин Пенев е подал оставка по здравословни причини.

В Комисията за финансов надзор (КФН) са уведомени за стартиралия мониторинг. От регулатора съобщиха, че са предприели незабавни действия и провеждат консултации за установяване причините за приложената мярка и оценката на въздействието ѝ с цел защита на финансовата стабилност и обществения интерес.