Празнична вечерня в храм “Св. Георги Победоносец” ще бъде отслужена в Балчик на 24 декември от 16 часа. На Рождество Христово – 25 декември от 8 часа ще започне празнична утреня.

Празничният афиш на Община Балчик отправя покана към граждани и гости на Балчик да се съберат заедно в квартал “Балик” в новогодишната нощ на 31 декември и да станат част от концерта “Новогодишна наздравица”. Началото е 23.30 часа. Покана за събитието от кмета на Балчик Николай Ангелов:

Ис­кре­но се на­дя­вам, че ще я пос­рещ­нем заед­но с граж­да­ни­те на Бал­чик, как­то сме го пра­ви­ли мно­го го­ди­ни. Ис­кам да им по­же­лая да бъ­дат здра­ви, ус­пеш­ни и не­ка Бал­чик и ця­ла­та об­щи­на да прос­пе­ри­рат и да мо­жем наис­ти­на да с гор­деем, че жи­веем на то­ва прек­рас­но мяс­то”.  https://bnr.bg/varna