Право на отговор: Информацията на КРИБ – Добрич е преувеличена и изопачена

720

 

Във връзка със съобщение на КРИБ – Добрич, разпространено в медиите на 17.03.2020 г., Община Добричка заявява:

Информацията е преувеличена и изопачена. В населените места на територията на община Добричка няма бедстващи деца. Едва ли има община, в която да не живеят лица в затруднено положение и която не е отворена към дарителски кампании.

Но експлоатирането на определен проблем, изопачаването на информация и преекспонирането му в медиите, едва ли ще доведе до решаването му. И е ясно, че подобни инициативи не са белязани с безкористност, след като толкова енергично търсят медийно популяризиране, при това без изобщо да бъде уведомена Община Добричка.

Община Добричка прави максималното за справяне с проблемите, възникнали с въвеждането на извънредно положение.

Със заповед на кмета Соня Георгиева от 13 март 2020 г. всички учебни заведения на територията на общината – 13 училища и 30 детски градини, са преустановили дейността си.Всички кметове и кметски наместници, служители, работници в общинската администрация са сред живеещите в селата на територията на общината. Оказва се съдействие за справяне с кризисни ситуации при всички лица от уязвимите групи – възрастните хора, с влошено здравословно състояние, самотно живеещите, както и при евентуално установяване на деца в риск. 

Община Добричка

loading...