Този ден според каноните на православната църква е празник в чест на божия вестител Св.  Архангел Гавраил . Той е един от седемте архангели – тези, които възнасят молитвите на хората към Бог, разкриват пророчествата и защитават вярващите от злото.

Църквата празнува св. архангел Гавраил два пъти в годината: на 26 март и на 13 юли.

Гавраил (на иврит: גַּבְרִיאֵל, на гръцки: Γαβριήλ, на арабски: جبريل) е архангел, който в юдаизма, християнството и исляма открива посланията на Бога.

Архангел Гавраил е този, който известява на Дева Мария, че е избраната да роди Божия Син (денят, който църквата отбелязва като Благовещение). Той е и Благовестителят, който съобщава за раждането на Йоан Кръстител – Предтечата, който проповядва идването на Спасителя.
Както в източноправославното, така и в западноевропейското религиозно изкуство иконописците изобразяват Архангел Гавраил с цъфнала лилия в ръка – символ на непорочността на Светата Дева.
В народните вярвания на Архангел Гавраил се приписва особена власт над огъня, водата и узряването на плодовете. На този ден  имен ден празнуват Габриела , Гаврил, Гавраила, Гаврила, Гавраил, Габриел, Габи

Призовавайте Архангел Гавраил всеки път, когато се нуждаете от Божието ръководство и вдъхновение! Когато се нуждаете от Божиите препоръки и наставления, за това, което искате да направите!

Призовавайте го всеки път, когато имате нужда от Божията подкрепа за нещо, което усещате, че трябва да сътворите! Когато усещате, че страхът ви пречи и блокира сетивата ви, че отнема силата ви да направите онова, от което сте вдъхновени! Помощта можете да получите чрез интуиция, видения, сънища, вътрешен глас- това са начини, чрез които ще усетите Божието ръководство и помощ.

Мощна молитва към Архангел Гавриил

Архангел Гавриил, Ти, който носиш Божията Сила! Моля те ела, облей и изпълни тялото и душата ми със своята Светлина! Моля те, помогни ми да виждам силата на Любовта и Светлината, която Бог е вложил в мен, за да изпълня онова, което Бог иска от мен! Моля те, изтръгни от мен страховете и ниските желания, които ме отклоняват от Божия Път.

Дръж ме винаги с отворени очи и уши, бъди до мен сега (опишете ситуацията, за която го молите за помощ, за обучение, творчество, страхови състояния и фобии….), за да чувам Божиите наставления и препоръки, за да се слави името Божие, защото това е най-голямото щастие за мен! Благодаря ти Архангел Гавриил, Божий вестоносецо! Амин