Правителството предлага Бисер Борисов да бъде преназначен за председател на Държавна агенция „Технически операции“

0
139

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да преназначи Бисер Борисов като председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23 октомври 2022 г., за срок до 23 октомври 2027г. Правителственото решение е прието неприсъствено.