Правителството одобри 277 530 лв. по програмата за закрила на деца с изявени дарби

0
678

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 277 530 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

За 2019 г. за деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища са предвидени общо 793 050 лв., в т.ч. 293 130 лв. за предоставени стипендии на деца по Програмата от 2018 година.

С настоящото постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 203 040 лв., като 63 585 лв. са във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН) искания за финансиране на 40 нови стипендии по Програмата от 19 общини отпуснати за 2018 г. Отделно от тях са необходими 135 270 лв. За 250 стипендии от 46 общини, чието изплащане е започнало през 2018 година, и 4 185 лв. – за издадени заповеди за 7 стипендии на ученици в частни училища. Тъй като и седемте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.