Извънредният и пълномощен посланик на Чешката република в България Н. Пр. Душан Щраух ще посети Добрич на 11 април. Програмата на дипломата предвижда среща с областния управител и кмета на Добрич Йордан Йорданов.