Одринци е най-градинарското село в Добричка област. От неговите градини и оранжерии се снабдява не само Добрич, но и курортни комплекси. Снощният порой, продължил три часа и излял над 70 литра на кв. м, заля градини и оранжерии. Някои кладенци не са вече кладенци, защото човек може да гребе от тях вода с шепи. Залети са дворове, мази, стопански постройки, рекичката е излязла от коритото си. Унищожени са посеви. Земята е подгизнала и ако отново вали днес и утре, много от оцелелите растения са обречени на изгниване.

В началото февруари 2015 година Одринци и Долина бяха под евакуация на населението заради опоснаст да се скъса язовирната стена и да издави хора и животни.

В началото най 2008 г. Одринци пак бе потопено.

НДТ