Tака е на остров Сулавеси. Традиционно корабостро¬ене, ферми за водорасли, погребални церемонии и фантастични плажове – все¬ки ден тук е низ от нови, неочаквани истории.

Пътувайки по крайбрежието на остров Сулавеси, впечатляват селата наоколо. Веднага се вижда – някъде поминъкът е улов на летящи риби, другаде – строителство на внушителни дървени кораби, жени изработват керамика от сива глина, добита от оризищата, декорирана с червеникава почва от планините, други събират сока от цветовете на кокосовите палми и го превръщат в захар.

В тази част на света в някои ресторанти се сервира кучешко месо, в чест на драги гости се поднася и конско.
Най-многобройната от трите основни езикови и етнически групи на Южен Сулавеси са Бугиси. Бугисите са били анимисти до 17 век, когато се обръщат към исляма. Други чрез брака са избрали християнството, но те са малцинство. Въпреки че наброяват само около 6 милиона, бугис са много амбициозни и влиятелни хора, участващи в политиката на Малайзия, Индонезия и Сингапур. Бугис живеят в големите пристанищни градове на Макасар и Парепаре, но по-голямата част са земеделски производители, които отглеждат ориз в равнините на север и на запад от град Марош.
Освен официалния индонезийски, Бугис говорят отделен регионален език Баса Уги или бугински.
Предполага се, че предците на днешните Бугис са се заселили тук в края на второто хилядолетие преди новата ера. Районът е богат на риба и диви животни.
И днес бугисите изкарват прехраната си, като фермери, търговци или рибари.
Повечето живеят в бугиски традиционни къщи, издигащи се на три и повече метри от земята, с дъсчени стени и подове. Много от браковете все още са уредени от страна на родителите и все още се случват бракове между братовчеди. Двойката младоженци често живее със семейството на съпругата през първите няколко години от брака.
Диетата на бугис се състои  предимно от ориз, царевица, риба, пиле, зеленчуци, плодове и кафе.  На празнични поводи, специалното блюдо е от козе месо.

Бугис разделят обществото на пет отделни пола. oroane (мъже), makkunrai (жени), calabai (родени като мъже, но живеещи като жени), calalai (родени като жени, но живеещи като мъже) и bissu (обединяващи мъжкото и женското начало).
Два са аналогични на мъжки (ороане) и женски (маккунрай), а останалите три не са лесно сравними със западните разбирания за пол. Това са биссу, калабай и ка-лалай. Последните два могат до някъде да бъдат сравнени с транссексуалните жени и мъже, докато биссу е по-абстрактна идентичност. Полът биссу не се среща в западното общество, но за Бугис е културно убеждение, че всичките пет пола трябва да съжителстват хармонично.

За хората биссу може да се каже, че са с трансцендентен пол, или по-точно пол, който се намира извън пределите на познанието и опита. За да бъде определен един човек като биссу, трябва всички белези на половете да бъдат комбинирани в едно цяло. Това може да включва интерсексуалните или тези индивиди, които са с налични неопределени или смесени полови белези. Някога, наричани хермафродити, днес това наименование се счита за обидно и се замества с понятието интерсексуални. Въпреки това, биссу не означава непременно, че не притежава само напълно функциониращи мъжки или женски полови органи, и дори, такъв човек може да бъде опреде¬лен като от мъжки или женски пол извън обществото на Бугис.

Съветите на биссу се ценят особено много, когато е необходима подкрепата на скритите сили, описани в Корана като Батин, тогава, когато например някой Бугис трябва да тръгне на поклонение в Мека. Биссу може да извика някой могъщ джин за пазител по време на пътуването. За Бугис, хората от пола биссу са със способности на медиуми и шамани. В ежедневието на бугисите, на биссу, заедно с калабай и калалай, се разрешава да влизат в женските части на жилищата и селата. Калабай е друг от петте пола на Бугис. Според системата за равенството на Бугис, калабай е “фалшива жена”. Тези хора обикновено са определени като от мъж- постепенно поемат ролята на хетеросексуална жена. Експресията на Калабай е отчетливо женствена, но не съвпада с тази на родените от женски пол. Калабай обикновено са организатори на сватбите в Бугис обществото. За разлика от Калабай, Калалай се отнася за човек, който е определен като от женски пол при раждането, но поема ролята на хетеросексуален мъж в обществото Бугис. Калалай се обличат и се представят като мъже, заемат мъжки работни места, обикновено живеят с женски партньори и осиновяват деца.

Гледките на солниците са замайващи. Пред погледите ни се стелят плитки басейни, в чиито води играят слънчевите лъчи и нежно изпаряват водата, оставяйки след нея снежно белите кристалчета на сол. Солта присъства в големи количества в морската вода, където тя е основен съставен минерал; в открития океан има около 35 грама твърди вещества на литър. Солта е от съществено значение за живота, и солеността е един от основните човешки вкусове. Солта е една от най-старите и най-повсеместни хранителни подправки, а осоляването е незаменим начин за консервиране на храни.

ИНТЕРНЕТ/НДТ – Д. Стефанова