Започва записване на деца за учебната 2019/2020 година.
С децата работят висококвалифицирани специалисти. Предлагат се ежедневни занимания по утвърдените държавни стандарти за предучилищно образование на МОН и допълнителни дейности по английски език, изкуства, игри за развитие на логическото мислене и креативността.
Записване – всеки работен ден от 9:00 до 13:00 ч. в СУ „Св. Климент Охридски“.
Заявления за записване се приемат до попълване на местата в групата.
Телефони за контакт:
• 0892493314
• 0887742414
• 0897018266

loading...