• Въвеждат мултифондове и избираме риска при управлението на парите
  • Има идеи да бъде променено “швейцарското правило” за индексиране
  • При бърз ръст на доходите има изкривяване

Изцяло нови правила за определяне на пенсиите и осигуровките може да бъдат въведени в България. Различни варианти за това бяха обсъдени по време на форум на тема “Пенсионно-осигурителната система: проблеми, визия за развитие”, организиран от БСК.

Независимо от осъвременяването на пенсиите ежегодно по швейцарското правило, те отново изостават в сравнение с тези в страните-членки от ЕС, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Десислава Стоянова. Тя обясни, че в министерството анализират състоянието на пенсионното осигуряване, за да набележат мерки за решение на проблемите.

Швейцарското правило за ежегодно индексиране на пенсиите от 1 юли може да се промени и да е по-гъвкаво, да не е 50 на 50, каза Пламен Димитров, президент на КНСБ. Швейцарското правило вършеше работа, докато осигурителният доход не започна да расте по-бързо от инфлацията, каза Хасан Адемов, експерт по пенсионно осигуряване и бивш председател на социалната комисия в парламента. Според действащото в момента “швейцарско правило” всяка година от 1 юли пенсиите се индексират с 50 на сто от инфлацията и 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход. Проблемът е, че при добро развитие на икономиката доходите в страната нарастват бързо, за да достигнат средните в страните от ЕС.

Същевременно преди пандемията имате дълъг период с ниска инфлация. Така в години с добро представяне на икономиката и ниска инфлация пенсиите значително изостават от ръста на заплатите. Затова в предишния парламент имаше предложение пенсиите да бъдат индексирани с по-високото – или с инфлацията или с ръста на средния осигурителен доход, но то не беше подкрепено от депутатите.

По време на форума стана ясно, че ще бъдат променени и правилата за втората пенсия, тоест за пенсиите от универсалните пенсионни фондове, в които задължително се осигуряват работещите хора, родени след края на 1959 г. (ако не са се отказали от частния си фонд и не са преминали изцяло към държавното обществено осигуряване). Може би е дошло време за въвеждане на мултифондовете, каза Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор. Тя обясни, че в момента от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) правят преглед на пенсионната ни система. И се очаква при излизане на доклада една от препоръките да бъде въвеждане на мултифондовете. При тях се дава възможност на осигурените за втора пенсия да избират как да бъдат управлявани парите им – с нисък, среден или висок риск.

Идеята е хората в различни възрастови групи да имат право на избор, обясни Диана Йорданова. Предполага се, че по-младите биха могли да поискат парите им да бъдат управлявани по-рисково, но с възможност за по-голяма доходност, докато за хората в предпенсионна възраст е препоръчително да избират нискорискови инвестиции, за да не загубят парите си.

Експерти вече работят за необходимите законодателни промени за въвеждане на мултифондовете, така че при излизане на доклада на ОИСР да има готов проект.

При въвеждане на мултифондовете в началото парите на всички осигурени ще бъдат във фонд, управляван със среден риск на инвестициите. А всеки може да поиска натрупаните пари по личната му партида да бъдат прехвърлени във фонд с висок или нисък риск. Хората разбират само от депозити и имоти, няма да могат да се ориентират, коментира Димитър Манолов, президент на КТ “Подкрепа”. Когато 70% от хората започнат да правят вноски в доброволен фонд, тогава да бъдат въведени и мултифондовете, предложи Димитър Манолов.  https://trud.bg