ПАРТНЬОРИ НА ДГ “ЛЮБИМКА” ОТ ПЕТ ДЪРЖАВИ ГОСТУВАХА В РБ “ДОРА ГАБЕ”

0
1127

Гости на регионална библиотека „Дора Габе” бяха  участници в проект Good Start Grow Smart, програма Еразъм+, от детски градини от Естония, Италия, Румъния, Турция и Франция, партньори на ДГ №29 „Любимка” в Добрич. Участниците разгледаха регионалната библиотека, като обърнаха специално внимание на сектор Работа с деца. На чуждестранните преподаватели бе представен филм за  Добрич. Деца от фолклорен танцов клуб “Фолк денс” поздравиха гостите с изпълнения на български народни танци.

Детска градина №29 „Любимка“ работи по програма „Еразъм+”, проект “Good Start, Grow Smart”, сектор „Училищно образование“ /КА219/. С участието си в проекта “Добър старт за интелигентни деца” споделят и обогатяват педагогическата практика и опит с колеги от други европейски страни. Целта е да се популяризира прилагането на активни методи за обучение по математика и наука в детската градина на база образователни стратегии и проекти с деца от предучилищна възраст. Участниците в проекта работят за преодоляване на предразсъдъци и стереотипи, за уважение на културните и религиозни различия, за добри междуличностни отношения и толерантност. НДТ