ОПРАВДАХА ОКОНЧАТЕЛНО БИВШАТА ПРЕДСЕДАТЕЛКА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ПО СЛУЖБА

0
225
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Влезе в сила присъда на Окръжен съд – Добрич, с която подсъдимата Ю.С. – бивш председател на читалище, е оправдана по обвинението да е извършила престъпление по служба. Подсъдимата е призната за невинна в това за периода от 2004г. до 2014г., в Добрич, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение – председател на народно читалище „Йордан Йовков“, да не е изпълнявала служебните си задължения, като не контролирала изпълнението на задълженията на дружество по 4 договора за съвместна дейност с цел да набави облага за две дружества в размер на 262 937.52 лв., като от деянието са настъпили значителни вредни последици от имуществен и неимуществен характер за читалището, като тези с имуществен характер са в размер на 611 885.95 лв. и то е свързано с даването под наем на общинска собственост.

Така постановената оправдателна присъда е протестирана пред Апелативен съд – Варна, който отменя първоинстанционния съдебен акт. Апелативният съд постановява нова присъда, с която подсъдимата била призната за виновна по предявеното обвинение да е извършила посоченото в обвинителния акт престъпление, от което настъпили значителни вредни последици за читалището от неимуществен и имуществен характер, последните в размер на 485 171.37 лева. На подсъдимата било наложено условно наказание лишаване от свобода, глоба и наказание лишаване от право да заема обществена длъжност като председател на читалище за срок от 5 години. Апелативният съд оправдал подсъдимата по повдигнатото обвинение относно размера на вредните последици от имуществен характер над сумата от 485 171.37 лева.

Присъдата на въззивния съд е обжалвана от защитниците на подсъдимата пред Върховния касационен съд. След проверка на атакувания съдебен акт тричленен състав на ВКС отменя въззивната присъда на Апелативен съд – Варна в осъдителната й част и оправдава подсъдимата по обвинението да е извършила престъпление по служба, така както е постановил и Окръжен съд – Добрич.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване, с което и оправдателната присъда на Окръжен съд – Добрич влиза в законна сила.