Онлайн справка за собственост на акции от масовата приватизация

0
2622

От 10 януари 2018 г. Централният депозитар и Националната агенция за приходите въведоха нова онлайн услуга, с която всеки притежател на бонова книжка може да провери собствеността си в акции, за да се ориентира какво притежава.

Услугата се предлага на интернет страницата  ewallet.csd-bg.bg.

За да се направи справка е необходимо да се въведе ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. ПИК е 12-цифров код, който се издава във всеки офис на НАП чрез подаване на заявление.

За наследници

При случай с наследници на притежатели на бонови книжки, справка може да бъде направена при инвестиционен посредник при наличие на удостоверение за наследство.

Процедурата при инвестиционния посредник за проверка на активи обаче не може да се задвижи само от един наследник – трябва да присъстват всички наследници или един да е упълномощен от тях. След като разберат какви активи наследяват, те могат да направят договор за доброволна делба при нотариус и да имат отделни собствени акции при инвестиционния посредник, с които да решат какво да правят. Но всички тези процедури, за които се заплащат такси, стават излишни, ако активите нямат стойност, която да оправдае разхода. Така че първо е добре да се посъветвате с инвестиционния посредник дали има смисъл да се извършва процесът на унаследяване.

http://www.elana.net