ОДОБРЕН Е ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

0
418
През лятото на 2022 г. бе обявен прием за остатък от средствата по общинската мярка на Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Всяка от 215-те имащи право да кандидатстват общини можеше да кандидатства с два проекта, вторият от които за енергийна ефективност на общинска сграда. Община Тервел кандидатства с проект за основен ремонт на участъци от водопроводната мрежа в селата Безмер и Орляк и с проект за поставяне на фотоволтаици за производство на електроенергия за собствени нужди на покрива на сградата на общинската администрация.
Днес Държавен Фонд „Земеделие“ публикува списък с одобрени проекти за водопроводи на 35 общини, сред които и Община Тервел. Проектът е получил максималният възможен за процедурата брой точки и е на стойност 1 570 343,60 лв. без ДДС.
Инвестицията е в селата Безмер и Орляк. Улиците 6-та и 32-ра в с.Безмер и 2-ра, 5-та и 25-та в с.Орляк ще имат нови водопроводи, а пътното платно ще бъде изцяло преасфалтирано след ремонта ( т.е. не само по трасето на изкопите). Инвестицията по проекта включва:
За с.Орляк: 2102,80 метра водопроводни тръби, 101 бр. сградни отклонения, 18 бр.пожарни хидранти, 5 шахти, 15 бр. връзки със съществуващи проводи, 11 998,56 кв.м. пътна настилка;
За с.Безмер: 755 метра водопроводни тръби, 38 бр. сградни отклонения, 8 бр.пожарни хидранти, 13 бр. връзки със съществуващи проводи, 3461,70 кв.м. пътна настилка.
За подготовката на проекта не е ползвана консултантска помощ. Предварителните разходи са само за изготвяне на техническия проект и възлизат на 6 000 лева. Проектирането е възложено чрез обществена поръчка , спечелена от проектантска фирма от гр.Ямбол.
Предстои работа по обществената поръчка за избор на изпълнител на строителни работи и на строителен надзор . Едва след възлагането им ще стане възможно изпълнението на строителните дейности.
Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2025 г.