Регламент за участие:
1. В конкурса могат да участват производители от Община град Добрич.
2. Производителите могат да участвуват само със собствени вина – реколта 2021 г.
3. Категориите в конкурса са:
А/ Червени вина
Б/ Бели вина
В/ Розе
4.Производителите могат да участват в повече от една категория.
5. В конкурса не могат да участват вина, които са изкуствено ароматизирани.
6. Производителите посочват задължително сорта или сортовете, от които е произведено виното.
7. Участниците в конкурса носят проба от всяко вино, с което участват в конкурса. Пробите трябва да са бистри. Всяка от тях трябва да е в 1 брой стандартна стъклена бутилка 0.750 мл., без етикет.
8. Проби от виното/вината се събират до 10 февруари в Къщата на виното ул. „В. Левски” № 7 /Стария хлебозавод/ тел. за информация: 0886 520138
9. Вината се оценяват от тричленна комисия от специалисти съгласно Правилника за устройството и дейността на дегустационните комисии, издаден от Министерството на земеделието и горите
10.Във всяка категория се определят І, ІІ и ІІІ-то място. На спечелилите конкурса се връчват грамота и предметна награда.
11.Победителите се обявяват на 14 февруари 2022 г.