Днес, 26 юни бе своеобразният финал на кампанията, организирана от Община гр. Добрич, Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества и МКБППМН по повод Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. В продължение на месец млади хора от Добрич и страната се вдъхновяваха от примерите за човешка доброта и взаимопомощ и написаха прекрасни творби на тема „Доза доброта“. В конкурса ни се включиха 36 участници от осем града. Специално жури председателствано от Петър Петров – журналист в медийна група „Добруджа“ и членове Валентина Добринчева – журналист, Мая Щърбанова – журналист в БНР и Севдалина Сарандева – журналист в медийна група „Добруджа“, излъчиха победителите в конкурса.

Първа възрастова група – IV – VI клас:

Първо място – Карина Димитрова – V клас от СУ „Св. Климент Охридски“

Второ място – Мария Иванова – V клас от ОУ „Христо Ботев“

Трето място – Виктор Желязков – V клас от СУ „Св. Климент Охридски“

Втора възрастова група – VII – XI клас:

Първо място – Полин Кондова – VIII клас от ЧПГТП „Райко Цончев“

Второ място – Йоана Георгиева – XIклас от СУ „Св. Климент Охридски“

Трето място – Гергана Илиева – X клас от ЕГ „Акад. Л. Стоянов“ Благоевград

Журито присъди и 4 поощрителни награди – по две във всяка възрастова група.

Творбите на носителите на награди в двете възрастови групи ще бъдат публикувани в няколко поредни броя на вестник „Глас“ на Медийна група „Добруджа“.

Финалът на деня бе организираната дискусия на тема: „Не на дрогата“ и волейболен турнир под мотото „Спорта срещу дрогата“. В мероприятието участваха деца настанени в ЦНСТЦБУ – 1, 2 и 3. Психолог от МКБППМН запозна малолетните и непълнолетните с рисковете за здравето, до които водят психоактивните вещества и се обсъдиха различните видове наркотици и тяхното въздействие върху човешкия организъм.

След дискусията децата се включиха във волейболния турнир, който се състоя в двора на социалните услуги. Основната цел на инициативата е да даде алтернатива за правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да изтъкне предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците.

В края на турнира децата от центровете получиха футболни топки, а впоследствие в дворното пространство ще се монтират и два броя фитнес уреда, които ще са изцяло в полза на децата, за да продължат да спортуват и да се грижат за здравето си.

Наградите за децата от ЦНСТДБУ – 1, 2 и 3 са предоставени от МКБППМН при Община град Добрич.

loading...