Общински съвет на своето редовно заседание днес избра за зам.-председатели Камелия Койчева от Местна коалиция ГЕРБ/СДС и арх. Емилия Добрева от БСП за България. Съветниците попълниха състава на временните комисии. За председател на временната комисия за организацията и дейността на Общински съвет Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация бе избран председателят на общинския съвет инж. Нивелин Радичков. За член на комисията на мястото на Зорница Михайлова бе избран Иво Пенчев от ГЕРБ/СДС. Инж. Нивелин Радичков става представител в Областния съвет за развитие на Област Добрич. Той ще председателства и Комисията по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на Добрич“ за мандат 2019 -2023 г. Емил Бърдаров от коалиция ГРЕБ/СДС бе избран за член на Общинската комисия за обществен ред и сигурност, а Божидар Димитров от БСП за България става член на временната комисия, която да изработи и предложи Правилник за устройство и работа на Общински фонд „Поддържане и ремонт на обекти – недвижима общинска собственост –сграден фонд“.

 

loading...