Общо събрание свиква Общински комитет „Васил Левски“ – гр. Добрич, част от Общобългарския комитет, носещ името на Апостола, на 15 май 2019 год., сряда от 17:00 ч. в Мултифункционалната зала на трети етаж в сградата на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“. Основните цели на събранието са избор на Председател и приемане на всички, които желаят да членуват в Комитета.

Основната функция на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и респективно на общинските структури се състои в развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката и културата чрез опазване на българското културно наследство, свързано с идеите на Васил Левски и неговите сподвижници, както и на други дейци от българското Възраждане. Към момента Общинските комитети „Васил Левски“ са около 90, а клубовете „Млади възрожденци“, в които членуват ученици от различни учебни заведения в страната и не само, са над 300.

Идеята за провеждане на Общо събрание и възраждане на Общинския комитет на територията на Община Добрич, който през последните години не е осъществявал активна дейност, се зароди по време на представяне дейността на Комитета, което се състоя през месец април тази година в същата зала на читалище „Йордан Йовков“. Специален гост тогава бе г-н Васил Василев, Председател на Общобългарски комитет „Васил Левски“.

Димитър СТЕФАНОВ