Общинският съвет на Добрич даде съгласие Общината да кандидатства с проектно предложение “Реконструкция на сграда с цел разкриване на нова социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства” пред Оперативна програма ”Региони в растеж”. Вносителят на докладната – зам.-кметът д-р Емилия Баева обясни, че предвидените интегрирани инвестиции включват реконструкция на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността – приют, подобряване на достъпа на лицата с увреждания и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за горепосочената сграда/помещения, като част от цялостното обновяване. Обектът – частна общинска собственост, се намира по ул. ”Хан Кардам”№13. Предвижда се цялостна реконструкция на сградата, която е строена през 1950 г., с цел разкриване на приют за бездомни лица и семейства, с максимален капацитет 15 души.
В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 -2020 г., както и в Плана за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 2018/2019г., е планирано разкриването на социална услуга – Приют за бездомни лица и семейства.
През  май 2018 година е проведено и общественото обсъждане на проектна идея, като тя получи подкрепа от Община Добричка, Дирекция „Бюро по труда“ и от Областния съвет на БЧК. Заинтересованите страни изразяват своята пълна готовност да си сътрудничат с Община Добрич, припомни д-р Баева.
В момента се извършва съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство , тъй като обектът е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна с местно значение. Индикативната стойност на проектното предложение е 490 000 лева.
Основните дебати в залата вчера бяха свързани с мястото, избрано за изграждането на Общинския приют. Д-р Явор Милушев сподели, че има граждани, живеещи в тази район, които са изразили притеснения относно изграждането на приюта там. Броят на бездомните хора нараства постоянно в града. Те са в работоспособна възраст. Тези хора имат нужда от медицински грижи, дрехи, храна и подслон. Трябва да им се помогне, за да се включат отново в нашето общество, обясни той. Явор Милушев подчерта, че осигуряването на грижи на потребителите ще бъде до три месеца в годината и само за вечерните часове – от 17 до 10 часа на следващия ден.
Общинският съветник Пламен Николов коментира, че се е срещал с хора, изпаднали в безизходица. Според него по-голямата част от тях нямат желание да се социализират. Според него има вече прекалено много такива приюти в централната градска част в Добрич и е редно да се помисли за друго място. Д-р Емилия Баева призна, че е имало подписка от страна на живеещите в района, но са проведени няколко срещи с тях и смята, че те вече са се успокоили.
В подкрепа на бъдещата социална услуга се изказа Албена Бонева, чиято фондация „Ръка за помощ”, която 7 години се грижи за бездомни хора в разкрития Център за временно настаняване, съобщи Радио Добруджа.