ОБЩИНИТЕ-ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“ ВЕЧЕ СА БЛИЗО 150

0
696

Практическото прилагане на областния модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“ в страната по проект „Приеми ме 2015“ бе в центъра на работата на информационна работна среща, съобщават от Община Добрич. В нея участваха представители на Националния екип по организация и управление на проекта, областните екипи за управление на проекта, областните екипи по приемна грижа и членове на Консултативния експертен съвет (КЕС).

Ръководителят на проекта Огнян Христов представи резултатите до момента, предстоящите дейности и очакванията от цялостната реализация на проекта. Концепцията за управление и предоставяне на услугата „приемна грижа” чрез екипи, сформирани на областен принцип, бе приета от Консултативния експертен съвет (КЕС) към проекта след обстоен анализ на регионалните потребности от настаняване на деца в риск и свързаната с тях численост и локация на екипите по приемна грижа. Търсеният краен резултат е значително намалена себестойност на услугата, както и възможност за национално покритие за предоставянето й чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа”  и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015″.
Налице са и първите конкретни резултати след стартирането на втория етап  от 1 ноември т.г. – общините партньори по него вече са близо 150, при 82 в началото на действието му през декември 2015 година.
Членът на КЕС и представител на УНИЦЕФ България Милена Харизанова представи подходи за въвеждане на професионализиране и специализация на приемни родители, включително очертаване на бъдещи критерии за техния подбор и оценка. По същата тема Александър Миланов, представител на Националната асоциация по приемна грижа и също член на КЕС, запозна участниците с резултати от социологическо проучване сред приемните родители, членове на Асоциацията.
Мониторингът на качеството на приемната грижа, обученията на екипите, организацията на работа и отчетността залегнаха в работата на срещата, като в дискусионен режим участниците имаха възможност да поставят всички свои въпроси. НДТ