Общините Добрич, Каварна и Тервел ще отбележат 175 години от рождението на Христо Ботев

0
204

Общините Добрич, Каварна и Тервел ще отбележат 175 години от рождението на Христо Ботев, съобщават от местните администрации.

На 6 януари в морския град цветя и венци ще бъдат поднесени от 10:00 часа на паметника на поета и революционер в градския парк, а в областния център – на паметника в двора на Основно училище „Христо Ботев“, по същото време.

По случай 175 години от рождението на Ботев, 150 години от гибелта на Васил Левски и 145 години от Освобождението на България Община Тервел, Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Историческият музей в града организират конкурс-рецитал „По стъпките на героите на свободата“.

Право на участие имат деца и ученици, записани в детските градини и училищата на територията на община Тервел, участници в школи при читалищата и Центъра за подкрепа за личностно развитие, както и жители, навършили 19 години.

Те ще бъдат разпределени в пет възрастови групи – III и IV подготвителни групи на детските градини, I – IV клас, V – VII клас, VIII – XII клас и над 19 г. Конкурсът ще се състои на 19 февруари, като представителите на първите две групи ще се изявят в заседателната зала в сградата на Община Тервел, а останалите – в зала „Археология“ на Историческия музей.

Рецитираните произведения трябва да отговарят на темата на конкурса, а изпълненията да са с продължителност до осем минути. Критериите за оценка са добра дикция, художественост на изпълнението, артистичност, оригиналност, емоционалност, естетическо въздействие и атрактивност. За всички са предвидени грамоти, а класираните на I, II и III място ще получат диплом и предметна награда.

Заявки за участие се приемат всеки работен ден до 10 февруари в кабинет 309 в сградата на Община Тервел или на електронен адрес kultura_tervel@abv.bg. Резултатите ще бъдат обявени на церемония по награждаване в деня на конкурса в заседателната зала на общинска администрация.