Община Тервел ще закупи нов специализиран автомобил за битови отпадъци за близо 115 000 лева, за да обхване в услугата за организирано сметосъбиране поне 95 на сто от населението, съобщават от кметската управа. Осигуряването на новата техника наред с други приоритети на общината налага промени в инвестиционната програма за 2019 година, които общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание, съобщи Юлия Христова, кореспондент на БТА.
Със сметосъбиращата техника, с която общината сега разполага, услугата се извършва само в Тервел като през следващата година могат да бъдат обхванати и двете най-близки до общинския център села – Кочмар и Безмер, пояснява кметът Симеон Симеонов в доклад до общинския съвет. С разширяване на ареала на услугата общината предвижда догодина да изразходва около 644 000 лева за чистота. Ще бъдат закупени и нови съдове за събиране на битови отпадъци, за да бъде подготвено включването на още селища в организираното сметосъбиране през 2021 година.

 

loading...