Община Крушари приключи социален проект за половин милион лева

0
670

Община Крушари приключи дейностите по проект „Подкрепа за достоен живот“, съобщи вчера Дарик радио Добрич. Една от целите на проекта бе да подобри качеството на живот на хора с увреждания и възрастни над 65 години с частична или пълна невъзможност за самообслужване. Освен това бяха създадени нови работни места и допълнителна заетост в сектора на социалните услуги. Стойността на проекта е 500 хиляди лева.

В рамките на проекта 56 потребители са ползвали услугата „домашен помощник”, а 25 – „личен асистент”. Назначени са 60 безработни, които да предоставят услугата.

Сред дейностите за лична помощ са такива за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, хранене, вземане на лекарства, консултация с психолог и др.

Дейностите за социална подкрепа включват помощ при общуване и поддържане на социални контакти и занимания, придружаване при посещения на кино, театър, изложби и др., помощ при писане на писма или заявления и подаването им в съответната институция.

Предоставяните комунално-битови услуги са снабдяване с продукти, лекарства, дребни битови ремонти, приготвяне на храна, помощ при ползване на административни услуги и др.
25 безработни са били наети на длъжност „личен асистент”, а 35 – на длъжност „домашен помощник”.

„Ежедневно потребителите се посещават по адреси, по техните домове, предоставя им се услуга социална услуга като информиране, консултиране, запознаване с провеждани събтия на територията на общината. В звеното предоставяме услуга занимание на деца според техните интереси. Със специализарния транспорт сме предостявали извеждане на потребителите от техните домове, които са във възможност да пътуват на ежедневни екскрузии до забележителности на община Крушари, както и извън населеното место“, споделя социалният работник Пепа Великова.

Ръководителят на проекта Веселина Иванова посочи, че вече 10 години община Крушари реализира проекти с подобни дейности и целеви групи. „Потребителите на социалните услуги са хора от всички населени места в общината. Помощта наистина е необходима за хората в неравностойно положение – деца с увреждания и възрастни хора”, заяви тя.

Успешната реализация на проекта не би била възможна без подкрепата на общината и на експертите от социалното министерство. Веселина Иванова, както и кметът на Крушари Добри Стефанов, изразиха убеденост, че дейностите трябва да продължат и през следващата година, като бъдат финансирани от държавата. Домашните помощници и личните асистенти също заявиха желание да продължат да работят в тази сфера.