Община Добрич предостави безвъзмездно ползване на стълбове от уличната осветителна инфраструктура на „Футболен клуб – Рилци“

0
220

Общински съвет град Добрич прие предложението на Община Добрич за предоставяне за безвъзмездно ползване на стълбове от уличната осветителна  инфраструктура на „Футболен клуб – Рилци“. 

В Община град Добрич е постъпило искане с вх. No92-81-9/07.011.2022г. година от Диан Георгиев – председател на „Футболен клуб – Рилци“, за предоставяне за безвъзмездно право на ползване с рекламна цел на 35 стълба за срок от 5 (пет) години, находящи се по бул. „Добруджа“ в участъка на кв. „Рилци“ за разполагане на рекламни знамена тип “Хоругви” с площ до 1.5 кв. м., по съгласуван модел. За съществуването на „Футболен Клуб – Рилци“ са необходими значителни средства, които да му гарантират устойчивост и успех. Съгласно чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, безвъзмездно право на ползване се учредява с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

https://novinata.bg/