Община Добрич почисти бившата клубна база на ПП АТАКА От началото на годината са почистени допълнително над 200 нерегламентирани замърсявания

0
140
Чистотата на Добрич, е тема, която винаги е на дневен ред. Ежедневно сме свидетели на недобросъвестни граждани, които не се съобразяват и замърсяват околната среда. От началото на годината са почистени допълнително над 200 нерегламентирани замърсявания. Община Добрич осъществява контрол на сключения договор със сметопочистващата афирма и изисква качество и ефективност, които се постигат с постоянство и дисциплина. Процесът е взаимен защото без участието на гражданите почистването не може да даде добри резултати. Затова Община Добрич за пореден път отправя апел отпадъците да се изхвърлят на регламентирани за това места. Те са оповестявани неведнъж и всеки заинтересован ги знае!
Умоляваме гражданите, които са станали свидетели на нерегламентирано изхвърляне на отпадъците да сигнализират на зеления телефон в Община Добрич – 058/60 45 73 или на 112.
Единствено и само от нас зависи каква ще бъде средата, в която живеем!
Да бъдем отговорни и добри стопани на Добрич!
Публикуваме снимки преди и след почистването!