Община град Добрич е подала заявление за отпускане на безвъзмездна финансова помощ  в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнението на етап II от общо шестте на проекта за изграждането на битова канализация в кв. „Рилци“.

Изпълнението на втория етап включва изграждането на 4466,33 м битови канализационни клонове, включително и сградни канализационни отклонения до всеки имот по трасето на канализационната мрежа, предмет на проекта.

Предложението за искането БФП ще бъде представено пред Общински съвет гр. Добрич на предстоящата на 30.03.2021 г. сесия.

Припомняме, че към настоящия момент се изпълнява обект „Битова канализация в кв. „Рилци“, гр. Добрич – етап 1“, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС, който следва да приключи до края на месец май 2021 г.

loading...