Община Добрич започва кампания за издаване на разрешителни и холограмни стикери за таксиметров превоз за предстоящата 2023 година

0
206

Считано от 05.12.2022 г. Община Добрич стартира кампания за издаване на нови разрешителни и холограмни стикери с нов дизайн за таксиметров превоз за предстоящата 2023 г.

Подаването на необходимите документи и получаването на разрешителните ще се извършва, в Центъра за услуги и информация и кабинет 113 на първия етаж в сградата на Общината, улица „България“ №12. Заявлението може да бъде изтеглено от сайта на Община Добрич www.dobrich.bg /Услуги и информация, Рубрика „Икономическо развитие и еврофондове“/ или да се получи на място.

Съгласно чл.24а от Закона за Автомобилните превози  и чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 34 от 1999 за Таксиметров превоз на пътници, е необходимо таксиметровите превозвачи да предоставят следните документи:

∙             Удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;

∙             Фискален бон, издаден от таксиметровия апарат на автомобила.

∙             Приходна квитанция за платен данък за таксиметров превоз на пътници.

До настоящият момент за 2022 г. в Община Добрич са издадени 321 разрешителни за таксиметров превоз. В тази връзка Общината има готовност през предстоящата кампания да издаде до 360 броя разрешителни.

С цел да не се допуска струпване на граждани и по-бързо административно обслужване, Община град Добрич призовава таксиметровите превозвачи с издадените разрешителни за таксиметров превоз за 2022 г. с четни номера да подават необходимите документи на четни дати, респективно разрешителни с нечетни номера на нечетни дати.

Данъкът за упражняване на таксиметрова дейност на територията на Община град Добрич е в размер на 300 лева /минимално определената ставка за страната/ и остава непроменен и за предстоящата година.