ОБЩИНА ДОБРИЧ ЗАЛАГА НА УВЕЛИЧЕНА СЪБИРАЕМОСТ

0
580

„При планирането на бюджета за 2016 Община Добрич заложила малко по-оптимистични приходи от местните данъци и такси“, съобщи зам.-кметът „Финанси и общинска собственост“ Елка Димова при отчитането на първата година от мандата на кметския екип.

Според нея, не е реално да се очаква увеличение на приходите от патентен данък, тъй като тенденцията при него е на трайно намаление. „Дължи се на обективни причини. Намаляват дейностите, които са обхванати от патентния данък. Повечето фирми предпочитат да направят регистрация по Закона за ДДС, да плащат корпоративен данък. Така, че съвсем обективно и разумно мисля ние намалихме очаквания приход с 20 000 лева“, обясни тя.
Подчерта, че не са променяни данъчните ставки, няма съществена промяна и в данъчните основи. Общината обаче е завишила очакваните приходи – основно от данъците „недвижими имоти“, „превозни средства“, „придобиване на имущество по възмезден начин“ и такса „битови отпадъци“. В този контекст Общината е заложила с 434 000 лева по-голям приход през тази година в сравнение с плана за 2015 година.
„Направихме го с ясното съзнание, че единственият начин да повишим този приход е да направим нещо по отношение на нашата събираемост“, каза Елка Димова. Тя припомни, че Общината включи за първи път в съобщенията, които получават гражданите, информация за дължими от тях стари данъци. Сключихме и споразумение с „Български пощи“, съгласно което във всеки пощенски клон гражданите могат да платят местните данъци.
„Опитахме се да улесним максимално гражданите в тази дейност – плащане на данъци, колкото и да е неприятна за тях. Опитваме се да направим целия процес по-малко болезнен. Разбира се, очакванията бяха да продължим да работим в посока на проверка на декларираните конструкции и новата проверка, която въведохме за недекларирани имоти като цяло“, посочи Елка Димова.  НДТ