Община Добричка вече разполага с дрон, два високопроходими автомобила, надуваема лодка с извънбордов двигател и ехолот за бърза реакция в кризисни ситуации, съобщават от кметската управа. Оборудването е придобито в рамките на проект за управление на риска в партньорство с Инспектората за извънредни ситуации в окръг Кълъраш.
Финансовата подкрепа от над 800 000 евро е по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg V-A Румъния-България”. В Добричката община предстои да се доставят още ролков контейнер с монтирани в него бензинов електрогенератор и пневматична телескопична мачта, както и специализирано противопожарно и аварийно-спасително оборудване, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.
В рамките на проекта вече е приета стратегия за борба с природните бедствия в трансграничния регион – наводнения, пожари, земетресения, припомнят от общината. С новото оборудване ще се съкрати времето за реакция и при евентуални технологични инциденти. До края на годината в подготовка на населението в Добричката община и Кълъраш за възможни кризи ще бъдат направени симулации на спасителни дейности.