По традиция и тази година Община Добричка отличи селата, в които най-активно са се включили в кампанията за пролетното почистване. Наградите ще бъдат връчени на кметовете и кметските наместници на 25 юни.

Отличените са в три категории: „Кметства“, „Населени места с кметски наместник с жители от 100 до 350“ и „Населени места с кметски наместник с до 100 жители“.

Класирането:

КМЕТСТВА

І място                 с. Бенковски          400 лв.

ІІ място                с. Бранище             300 лв.

с. Алцек                 300 лв.

ІІІ място              с. Черна                  200 лв.

с. Плачидол          200 лв.

Парична награда от 100 лв. и грамота: с.Победа, с. Стожер, с.Козлодуйци, с. Ломница, с. Лясково, с. Одърци.

НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИК  с жители от 100 до 350

І място                 с. Котленци             300 лв.

ІІ място                с. Хитово                 200 лв.

с. Пчелино              200 лв.

ІІІ място               с. Ст. Караджа        150 лв.

с. Владимирово      150 лв.

Парична награда от 100 лв. и грамота: с. Долина, с. Росеново

НАСЕЛЕНИ МЕСТА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИК с до 100 жители

І място           с. Орлова могила                    250 лв.

ІІ място          с. Попгригорово                     200 лв.

с. Приморци                          200 лв.

ІІІ място         с. Миладиновци                     150 лв.

с. Пчелник                             150 лв.

Парична награда от 100 лв. и грамота: с. Медово, с. Тянево

За кампанията за хигиенизиране на селата, която се провежда през април и май, през 2020 г. са закупени материали за 30 355 лв. Общата сума, определена за наградния фонд, е 4 350 лв.