Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

 e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

 

ОБЯВА

Община Добричка търси да назначи

Специалист „Строителен техник и незаконно строителство”

 

Кратко описание на длъжността: Изработва дългосрочни и годишни програми по строителство и благоустрояване на селата. Подготвя документи по провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки в строителството по закона за обществени поръчки. Изработва количествени и стойностни сметки за обекти. Контролира и приема строителни и монтажни работи. Осъществява контрол на извършваното строителството при спазване изискванията на ЗУТ и ЗАНН.

  • Изисквана минимална степен за завършено образование: средно
  • Професионална област: строителство и архитектура /всички специалности/.
  • Професионален опит: не се изисква
  • Допълнителна квалификаци:

–           Компютърни умения – MS office (Excel и Word – много добро ниво); Internet;:

–           Способност да разчита устройствени планове и инвестиционни проекти.

  • Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:

–           професионален опит;

–           опит в изготвянето на документация на процедури по Закона за обществени поръчки;

–           опит в сферата на изграждането и контрол при изпълнението на строежи.

Документите за кандидатстване се подават в стая 105 на общинската администрация, гр.Добрич, ул. „Независимост“ № 20 в срок до 10 октомври 2019 год.

loading...