О Б Я В А

 

На 19.08.2019 г. от 9.30ч. в зала 108 в административната сграда на община Добричка,

ще се  проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя,  урегулирани поземлени имоти   /УПИ/, трайни насаждения – орехи и лозев и извън границите на населените в община Добричка, описани  в Заповед № 847/06.08.2019г. на кмета на общината, публикувана на сайта на общината.

Цена на тръжна документация 20.00 лв./двадесет лева/, а за трайни насаждения – орехи 10 лв./десет лева/.Тръжната документация се купува в ЦУИ (стая 105) в административната сграда на общината до 17,00 часа на 15.08.2019г. Внасянето на депозит става  по сметка: IBAN BG87 SOMB 9130 3310 0200 01, BIC SOMBBGSF  при Общинска банка гр.Добрич до 17,00 часа на деня преди датата на търга.

Оглед на имотите може да се прави всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация.

При неявяване на кандидати на посочената дата, или всички кандидати не отговарят на предварително обявените условия, ще се проведе втори търг на 26.08.2019г., при същите условия, час и място. Тръжна документация ще се купува до 17,00 часа на 22.08.2019г.

За допълнителна информация: Община Добричка, ул.“Независимост“ №20, стая 222, телефон за връзка: 058/600 889 вътр.222.

 

  1. ДОБРУДЖАНЦИ
  2. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
  3. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
  4. БЪЛГАРИТЕ
  5. РИБОЛОВ
  6. ГЮВЕЧ ОТ… ПОЛИТИКА
  7. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
  8. България – Китай 中国-保加利亚
  9. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST
loading...